īsApraksts Par buru laivu iegādi

Visas norādītās cenas ir aptuvenas, tās var tikt precizētas līguma slēgšanas laikā (pēc esošā valūtas kursa). 

Vairums TOPPER un TOPAZ švertlaivas un katamarāni tiek izgatavoti un komplektēti tieši uz Pircēja pasūtījuma pamata. Visas laivas tiek ražotas un komplektētas Lielbritānijā. Tikai retos gadījumos Ražotāja noliktavā ir izvēlētais modelis vēlamajā komplektācijā, līdz ar to kārtība kādā notiek iegāde un piegāde īsumā ir sekojoša:

1.       Puses vienojas par buru laivas(švertlaivas vai katamarāna) komplektāciju;

2.       Par panākto vienošanos tiek sagatavots līgums par iegādi un piegādi, kas stājās spēka pēc avansa rēķina apmaksas.

3.       Pircējam tiek sagatavots avansa rēķins.

4.       Pēc avansa rēķina apmaksas tiek uzsākta pasūtījuma izpilde.

5.       Atkarībā no avansa rēķina apmaksas, Pircējs tiek informēts par piegādes laiku, kas atkarībā no Ražotāja noliktavas vai ražošanas plāna var tikt noteikts no 4 līdz 18 nedēļām. TIWAL gadījumā no 7 līdz 21 dienai.

6.       Dīleris informē Pircēju par piegādi un nosūta Gala rēķinu par buru laivu un, atkarībā no līguma nosacījumiem, norāda saņemšanas vietu, vai piegādā to Pircējam, pēc Gala rēķina apmaksas.


GARANTIJAS NOTEIKUMI

SIA KOnsulTE PARE kā Topper International izplatītājam,  buru laivām un katamarāniem ir trīs gadu garantija korpusam no iegādes brīža. Detaļām, aprīkojumam vai piederumiem, kurus neražo Topper International, neatkarīgi no tā, vai citi ražotāji tos ir vai nav garantējuši,  garantija ir divpadsmit mēnešus. 

BlueBlue sporta buru laivām ir trīs(vai divu) gadu garantija korpusam no iegādes brīža(to puses atrunā līgumā). Detaļām, aprīkojumam vai piederumiem, kurus neražo BlueBlue , neatkarīgi no tā, vai citi ražotāji tos ir vai nav garantējuši,  garantija ir divi gadi.

TIWAL  buru laivām ir trīs gadu garantija no iegādes brīža. Tomēr ir detaļas, kurā ir divu gadu garantija. Tas tiks norādīts, gan līgumā, gan garantijas aprakstā.    

 Trīs gadu GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Topper International garantē sākotnējam mazumpircējam, ka katrai laivai trīs gadu laikā (36 mēneši) no piegādes datuma minētajam pircējam nebūs materiālu un ražošanas defektu pie normālas lietošanas un apkopes. Šī garantija neattiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, īpašnieka kļūdas vai bezdarbības dēļ. Šajā trīs gadu laikā garantijas remontu veiks Topper International savās telpās vai pēc Topper International izvēles pie pilnvarota Topper International izplatītāja. Šie remontdarbi tiks veikti bez maksas. Par transporta izmaksām atbild vienīgi laivas īpašnieks. Paziņojums par katru garantijas pretenziju ir jāiesniedz rakstiski Topper International pieņemamā laika posmā pēc jebkura konstatētā defekta atklāšanas, un tas jāapstiprina Topper International pilnvarotam pārstāvim, kurš noteiks, vai prasība ir pamatota un /vai uz kuru attiecas šī prasība par ierobežoto garantiju, un kura lēmums ir galīgs. Šī garantija neattiecas uz laivām, kas tikušas izmantotas nepareizi, ja konstatēta nolaidība vai iekļuvušas nelaimes gadījumā, vai kas tikušas izmantotas komerciāliem vai nomas nolūkiem, vai kuras ir ekspluatētas pretēji pieņemtajai labai laivošanas praksei. Šī garantija nesedz laika zaudējumu, neērtības, zaudējumus no laivas dīkstāves vai citus radušos izdevumus.

 LAIVAS DETAĻU GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visām detaļām, iekārtām vai piederumiem, ko nav ražojis Topper International, neatkarīgi no tā, vai citi ražotāji tos ir vai nav garantējuši, garantija ir divpadsmit mēnešus.